Ενδοσκοπήσεις

Ορθοσιγμοειδοσκόπηση

Ορθοσιγμοειδοσκόπηση

Η ορθοσιγμοειδοσκόπηση είναι μια γρήγορη , ανώδυνη και εύκολη εξέταση που εξετάζει τα πρώτα 30 με 40 εκατοστά του παχέος εντέρου. Χρειάζεται συνήθως ένας ή δύο χαμηλοί υποκλυσμοί για να καθαρίσει επαρκώς το μέρος αυτό του παχέος εντέρου από κοπρανώδες περιεχόνο ,...

Κολονοσκόπηση

Κολονοσκόπηση

Η κολονοσκόπηση είναι η καλύτερη μέθοδος ελέγχου και εντόπισης παθολογικών καταστάσεων του παχέος εντέρου και μικρού τμήματος του τελικού τμήματος του λεπτού εντέρου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο ασθενής τοποθετείται στο εξεταστικό κρεβάτι σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού...

Γαστροσκόπηση

Γαστροσκόπηση

H γαστροσκόπηση είναι η καλύτερη μέθοδος εντόπισης παθολογικών καταστάσεων του οισοφάγου, του στομάχου και του αρχικού τμήματος του λεπτού εντέρου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η εξέταση γίνεται με εύκαμπτο ενδοσκόπιο διαμέτρου λίγων χιλιοστών το οποίο εισάγεται μέσω της στοματικής...

Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP)

Ενδοσκοπική Παλίνδρομη Χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP)

H ERCP ( ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία), είναι μια επεμβατική ενδοσκοπική πράξη η οποία αποτελεί λύση θεραπείας για προβλήματα που ανακύπτουν στην ανατομική περιοχή των χοληφόρων και του παγκρέατος . Τα κυριότερα προβήματα που εντοπίζονται στα...