Εξειδικεύσεις

Αριστείδης Οικονομάκης

Ο Ιατρός Αριστείδης Οικονομάκης κατά τη διάρκεια της εργασίας του ως Substantive Consultant στο Ηνωμένο Βασίλειο (East Kent Hospitals Foundation NHS Trust) από το 2017 εώς το 2019, έλαβε στοχευμένη εκπαίδευση (dedicated training) στην θεραπευτική αντιμετώπιση πολύπλοκων πολυπόδων παχέος εντέρου (Complex Colonic Polyps) από τον ιατρό Ζαχαρία Τσιαμούλο, Endoscopy Lead East Kent Hospital University NHS Trust. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει βελτιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των καθιερωμένων τεχνικών πολυπεκτομής (EMR – Endoscopic Mucosal Resection), συμμετοχή σε προηγμένες τεχνικές πολυπεκτομής (Endoscopic Submucosal Dissection),  εκπαίδευση με χρήση χρωμοενδοσκόπησης για τη διάγνωση/θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων παχέος εντέρου και τέλος συμμετοχή στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων για ασθενείς με σύνθετες/πολύπλοκες πολυποειδείς βλάβες παχέος εντέρου (Complex Polyps MDM – Μultidisciplinary Meetings).

Οι σύνθετοι/πολύπλοκοι πολύποδες του παχέος εντέρου (Complex Colonic Polyps) αποτελούν βλάβες του παχέος εντέρου οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους  λόγω μεγάλου μεγέθους, δύσκολα προσπελάσιμης θέσης ή υψηλού ποσοστού κακοήθειας. Μέχρι πρόσφατα, πολλοί ασθενείς με τέτοιες βλάβες παραπέμπονταν για χειρουργική αντιμετώπιση (κολεκτομή). Με την πρόοδο των ενδοσκοπικών τεχνικών πολυπεκτομής και με την κατάλληλη εκπαίδευση η προσέγγιση αυτή δεν θεωρείται πλέον απόλυτα ενδεδειγμένη καθώς όπως έχει φανεί σε κλινικές μελέτες εως και 70% των βλάβων αυτών οι οποίες παραπέμπονταν αρχικά για χειρουργική αντιμετώπιση, μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά.

Συνεπώς, η πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση περιλαμβάνει:

  • Υψηλής ευκρίνειας φωτογράφηση της βλάβης με χρήση χρωμοενδοσκόπησης.
  • Αξιολόγηση συνοσηρότητας, ηλικίας και φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής καθώς επίσης και διαθέσιμων βιοψιών που έχουν ληφθεί από την βλάβη.
  • Ενδελεχή ενημέρωση του ασθενή για την πιθανή φύση της βλάβης και συμμετοχική λήψη θεραπευτικής απόφασης βάση ενδείξεων για την πιο ενδεδειγμένη ενδοσκοπική μέθοδο αφαίρεσης του πολύποδα (EMR versus ESD).     

Tέλος, είναι πιθανό η χειρουργική αντιμετώπιση να αποτελεί την μοναδική διαθέσιμη θεραπευτική επιλογή για κάποιες από τις βλάβες αυτές. Η απόφαση αυτή όμως οφείλουμε να ληφθεί μόνο εφόσον έχουν αποκλεισθεί ενδελεχώς, κατόπιν ενδοσκοπικής εκτίμησης της βλάβης, οι ενδοσκοπικές μέθοδοι πολυπεκτομής.

 

Επικοινωνία

Νικόλαος Μάγειρας:
nikos.magiras@yahoo.gr
Αριστείδης Οικονομάκης:
oikonomakisdocgastr@gmail.com

 

Άλλες Υπηρεσίες