Εξειδικεύσεις

Mάγειρας Νικόλαος

Ο ιατρός Μάγειρας Νικόλαος έγινε δεκτός τον Μάϊο του 2016 από το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς για να εκπαιδευτεί στο αντικείμενο της Ενδοσκοπικής Παλίνδρομης Χολαγγειοπαγκρεατογράφιας (ERCP).

Υπεύθυνος του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν ο Συντονιστής Διευθυντής Βασίλειος Ντελής, από τους πιο έμπειρους ενδοσκοπικά στο πεδίο της ΕRCP.

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο ιατρός συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων που καλύπτουν μεγάλο φάσμα περιστατικών τα οποία έχριζαν παρέμβασης με ERCP (χοληδοχολιθίαση, όγκοι παγκρέατος και χοληφόρων, αποκατάσταση μετεγχειρητικών επιπλοκών).

Ο ιατρός από το τέλος της εκπαίδευσης του τον Νοέμβριο του 2017 συνεχίζει να διενεργεί ERCP στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Επικοινωνία

Νικόλαος Μάγειρας:
nikos.magiras@yahoo.gr
Αριστείδης Οικονομάκης:
oikonomakisdocgastr@gmail.com

 

Άλλες Υπηρεσίες