Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) είναι η συμπτωματική κλινική κατάσταση όπου γαστρικό περιεχόμενο παλινδρομεί διαμέσου της καρδιοοισοφαγικής συμβολής, προκαλώντας φλεγμονή διαφόρων βαθμών στον κατώτερο οισοφάγο.Η συχνότητα της νόσου είναι περίπου 20% με 25% με ίση κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η βασική συμπτωματολογία της ΓΟΠΝ περιλαμβάνει οπισθοστερνικό καύσος , όξινες ερυγές , άτυπο θωρακικό άλγος και πιο σπάνια δυσφαγία. Κάποιες φορές αναπτύσσονται συμπτώματα περίπλοκα στην αντιμετώπιση όπως επίμονος βήχας, βράγχος φωνής, οδυνοφαγία πράγμα που υποδηλώνει την πολυποπλοκότητα της νόσου και την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης.

Για την διάγνωση της νόσου κάποιες φορές,μάλλον τις περισσότερες , απιτέιται μόνο η καλή λήψη ιστορικού και η κλινική εξέταση του ασθενούς. Κάποιες άλλες όμως χρειάζεται η ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού και ίσως η λήψη βιοψίων. Σε ανθεκτικές στην θεραπεία περιπτώσεις θα χρειαστούν το οισοφαγογράφημα και η ph- μετρία με εμπέδηση για τελική διάγνωση.

Η θεραπεία επιτυγχάνεται με συνδυασμό αλλαγής συνηθειών του ασθενούς στην διατροφή και φαρμακευτικών ουσιών. Τα φάρμακα περιλαμβανούν ουσίες με λιγοστές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως αντιόξονα, αναστολείς Η2 υποδοχέων και αναστολείς αντλίας πρωτονίων. Όταν όλα τα παραπάνω αποτυγχάνουν έχει θέση η χειρυργική αντιμετώπιση των καταστάσεων που συμβάλλουν στη δημιουργία ΓΟΠΝ όπως η διαφραγματοκήλη.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην προλήψη καταστάσεων και επιπλοκών της χρόνιας ΓΟΠΝ όπως η δημιουργία στενώσεων οισοφάγου, αιμορραγία, δυσφαγία και ο οισοφάγος Barrett που είναι σε πολύ μικρό ποσοστό αίτιο ανάπτυξης καρκίνου οισοφάγου.