Με τον όρο ΙΦΝΕ ( ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου) περιγράφουμε κατά βάση δύο νοσήματα που προκάλουν δια βίου φλεγμονή του πεπτικού σωλήνα, την Ελκώδη κολίτιδα ( E.K) και τη νόσο του Crohn (N.C). Η ελκώδης κολίτιδα αφορά φλεγμονή μόνο του παχέος εντέρου ενώ η νόσος Crohn αφορά φλεγμονή σε οποιοδήποτε σημείο του γαστρεντερικού σωλήνα.

Τα νοσήματα αυτά ανήκουν στις αυτοάνοσες παθήσεις του οργανισμού. Η εμφάνιση τους πιστεύεται ότι οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων γενετικών ,ανοσολογικών και περιβαλλοντικών ενώ χαρακτηριστικό τους είναι η παρουσία εξάρσεων και υφέσεων των συμπτωμάτων καθ΄ολη τη διάρκεια της ζωής των ασθενών.

Συμπτώματα: Υπάρχει ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που σχετίζονται με τις ΙΦΝΕ από γενικά όπως κόπωση, ανορεξία, απώλεια βάρους , πυρετό έως πιο ειδικά όπως διάρροιες με ή χωρίς αίμα, κοιλιακό άλγος και άλλα. Τα νοσήματα αυτά χαρακτηρίζονται επίσης και από εκδηλώσεις σε όργανα εκτός του πεπτικού όπως από το μυοσκελετικό, οφθαλμούς, ήπαρ , δέρμα στο σύνολο των οποίων είναι γνωστές ως εξωεντερικές εκδηλώσεις των ΙΦΝΕ.

Διάγνωση: Η διάγνωση πραγματοποιείται με αρχή την ενδελεχή λήψη ιστορικού και την προσεκτική εξέταση του ασθενούς. Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται με μια σειρά εργαστηριακών και απεικονιστικών εργαλείων . όπου βασικό ρόλο διαδραματίζει η ενδοσκόπηση με λήψη βιοψιών. Μόλις επιβεβαιωθεί η διάγνωση είτε της ελκώδους κολίτιδας έιτε της νόσου crohn αρχίζει ο δρόμος της θεραπείας.

Θεραπεία: Υπάρχουν πολλαπλοί συνδυασμοί θεραπειών με εξαιρετικά αποτελέσματα με κυριότερους παράγοντες που να κρίνουν την επιτυχία να είναι η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό. Φάρμακα όπως 5-αμινοσαλυκικό οξύ , αντιμικροβιακοί παράγοντες (σιπροφλοξασίνη, μετρονιδαζόλη), ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες (αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη), ανοσοκατασταλτικά ( βιολογικοί παράγοντες) χρησιμοποιούνται αναλόγως την ηλικία, την εντόπιση και τον χαρακτήρα της νόσου. Ο σκοπός της θεραπείας είναι η κλινική , εργαστηριακή , ενδοσκοπική και ιδανικά η ιστολογική ύφεση της νόσου με όλα αυτά να συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς με ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn.