Βιογραφικο Σημειωμα

Αριστείδης Οικονομάκης

Γαστρεντερολόγος

 

 

Ο ιατρός γεννήθηκε το 1982 στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Αποφοίτησε από το 1ο  Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου το 2000 και πέτυχε με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις την εισαγωγή του στο Ιατρικό Τμήμα της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) στη Θεσσαλονίκη.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα 6 έτη και ορκίστηκε αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας (Ανθυποσμηναγός) το 2006.

Εργάστηκε ως Ιατρός προ ειδικότητας στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας από την Δεκέμβριο του 2006 εώς τον Οκτώβριο του 2007.

Προ της έναρξης της ειδικότητας της Γαστρεντερολογίας υπηρέτησε ως Ιατρός Μονάδας στην 133 ΣΜ και στην 123 ΠΤΕ.

Τον Οκτώβριο του 2009 επανατοποθετήθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και ξεκίνησε την ειδίκευσή του στη Γαστρεντερολογία. Στο 251 Γ.Ν.Α. εκπαιδεύτηκε στο γενικό μέρος της Εσωτερικής Παθολογίας (Ά Παθολογική Κλινική 2009 – 2011) και ακολούθως εκπαιδεύτηκε στο ειδικό μέρος της Γαστρεντερολογίας στο Γ.Ν.Α. Γεώργιος Γεννηματάς (Γαστρεντερολογική Κλινική 2011 – 2015).

Τον Δεκέμβριο του 2015 επέστρεψε στο 251 Γ.Ν.Α. και έκτοτε κατέχει θέση Επιμελητή.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) με τίτλο «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας».

Από τον Νοέμβριο του 2017 εώς τον Δεκέμβριο του 2019 ο ιατρός εργάζεται κατέχοντας θέση Consultant στο Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια  μετεκπαίδευσής του στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα εργάζεται ως Locum και εν συνεχεία προσλαμβάνεται ως Substantive Consultant in Gastroenterology  στο East Kent Hospital University NHS Trust. Πέραν της εργασίας ως Ιατρός του Trust με καθιερωμένο job plan (εξωτερικά Ιατρεία, λίστες ενδοσκοπήσεων, εφημερίες και management νοσηλευόμενων ασθενών/ wards) o ιατρός λαμβάνει στοχευμένη εκπαίδευση (dedicated training) στην θεραπευτική αντιμετώπιση πολύπλοκων πολυπόδων παχέος εντέρου (Complex Colonic Polyps) από τον ιατρό Ζαχαρία Τσιαμούλο, Endoscopy Lead East Kent Hospital University NHS Trust. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει βελτιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των καθιερωμένων τεχνικών πολυπεκτομής (EMR – Endoscopic Mucosal Resection), συμμετοχή σε προηγμένες τεχνικές πολυπεκτομής (Endoscopic Submucosal Dissection),  εκπαίδευση με χρήση χρωμοενδοσκόπησης για τη διάγνωση/θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων παχέος εντέρου και τέλος συμμετοχή στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων για ασθενείς με σύνθετες/πολύπλοκες πολυποειδείς βλάβες παχέος εντέρου (Complex Polyps MDM – Μultidisciplinary Meetings).

Το Δεκέμβριο του 2019 ο ιατρός επανήλθε στο 251 Γ.Ν.Α. όπου κατέχει θέση Επιμελητή. Διατηρεί σχέση ad hoc συνεργάτη με το East Kent Hospital University NHS Trust. Από το 2016 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Άνω Γλυφάδα όπου διατηρεί ιδιωτικό Ιατρείο με αίθουσα ενδοσκοπήσεων.