Ποιότητα στην Κολονοσκόπηση – Πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα

Ποιότητα στην Κολονοσκόπηση – Πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα

Τα αμέσως επόμενα χρόνια δύο τομείς της καθ’ ημέραν ιατρικής πράξης που αναμένεται να λάβουν ιδιαίτερης προσοχής είναι αφενός η μηχανοργάνωση – ψηφειοποίηση των ιατρικών δεδομένων των ασθενών και αφετέρου η εκτίμηση της ποιότητας των ιατρικών πράξεων με ποσοτικές...
Διαταραχές πεπτικού κατά τις διακοπές

Διαταραχές πεπτικού κατά τις διακοπές

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας, το οποίο αποτελεί συνάμα και αναπόσπαστη πτυχή του σύγχρονου πολιτισμού,  είναι η ολοένα και αυξανόμενη βραχυπρόθεσμη μετακίνηση ανθρώπινου πληθυσμού για αναψυχή. Η τάση αυτή αποτυπώνεται σαφέστατα στα αποτελέσματα...
Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

1) Πότε πρέπει να υποβληθώ σε κολονοσκόπηση ; H πρώτη κολονοσκόπηση πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 50 ετών σε άνθρώπους με ελεύθερο ατομικό ιστορικό. Σε περίπτωση θετικού οικογενειακού ιστορικού η πρώτη κολονοσκόπηση πρέπει να πραγματοποιείται 10 έτη πριν απο την...
Ορθοσιγμοειδοσκόπηση

Ορθοσιγμοειδοσκόπηση

Η ορθοσιγμοειδοσκόπηση είναι μια γρήγορη , ανώδυνη και εύκολη εξέταση που εξετάζει τα πρώτα 30 με 40 εκατοστά του παχέος εντέρου. Χρειάζεται συνήθως ένας ή δύο χαμηλοί υποκλυσμοί για να καθαρίσει επαρκώς το μέρος αυτό του παχέος εντέρου από κοπρανώδες περιεχόνο ,...
Ποιότητα στην Κολονοσκόπηση – Πού βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα

Κολονοσκόπηση

Η κολονοσκόπηση είναι η καλύτερη μέθοδος ελέγχου και εντόπισης παθολογικών καταστάσεων του παχέος εντέρου και μικρού τμήματος του τελικού τμήματος του λεπτού εντέρου. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο ασθενής τοποθετείται στο εξεταστικό κρεβάτι σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρονοσηλευτικού...